Thời tiết Lạng Sơn

2020/08/10

Mặt trời mọc: 05:29

Mặt trời lặn: 18:28

Light rain

30 °C

2020/08/11

Mặt trời mọc: 05:29

Mặt trời lặn: 18:27

Light rain

32 °C

2020/08/12

Mặt trời mọc: 05:30

Mặt trời lặn: 18:26

Light rain showers

31 °C

2020/08/13

Mặt trời mọc: 05:30

Mặt trời lặn: 18:25

Light rain showers

28 °C