Thời tiết Lạng Sơn

2020/07/05

Mặt trời mọc: 05:15

Mặt trời lặn: 18:40

Light rain

29 °C

2020/07/06

Mặt trời mọc: 05:15

Mặt trời lặn: 18:40

Light rain

31 °C

2020/07/07

Mặt trời mọc: 05:16

Mặt trời lặn: 18:40

Light rain

31 °C

2020/07/08

Mặt trời mọc: 05:16

Mặt trời lặn: 18:40

Partly cloudy

34 °C