Thời tiết Lạng Sơn

2020/11/25

Mặt trời mọc: 06:11

Mặt trời lặn: 17:09

Bình thường

18 °C

2020/11/26

Mặt trời mọc: 06:12

Mặt trời lặn: 17:09

Light rain showers

25 °C

2020/11/27

Mặt trời mọc: 06:12

Mặt trời lặn: 17:09

Bình thường

22 °C

2020/11/28

Mặt trời mọc: 06:13

Mặt trời lặn: 17:09

Partly cloudy

21 °C