Thời tiết Lạng Sơn

2021/06/25

Mặt trời mọc: 05:12

Mặt trời lặn: 18:40

Rain

25 °C

2021/06/26

Mặt trời mọc: 05:12

Mặt trời lặn: 18:40

Rain

32 °C

2021/06/27

Mặt trời mọc: 05:12

Mặt trời lặn: 18:40

Partly cloudy

33 °C

2021/06/28

Mặt trời mọc: 05:12

Mặt trời lặn: 18:40

Partly cloudy

33 °C