Thời tiết Lạng Sơn

2020/06/07

Mặt trời mọc: 05:09

Mặt trời lặn: 18:35

Partly cloudy

28 °C

2020/06/08

Mặt trời mọc: 05:09

Mặt trời lặn: 18:35

Partly cloudy

32 °C

2020/06/09

Mặt trời mọc: 05:09

Mặt trời lặn: 18:35

Partly cloudy

32 °C

2020/06/10

Mặt trời mọc: 05:09

Mặt trời lặn: 18:36

Light rain showers

32 °C