Thời tiết Lạng Sơn

2021/09/26

Mặt trời mọc: 05:43

Mặt trời lặn: 17:46

Partly cloudy

25 °C

2021/09/27

Mặt trời mọc: 05:43

Mặt trời lặn: 17:45

Rain showers

29 °C

2021/09/28

Mặt trời mọc: 05:43

Mặt trời lặn: 17:44

Partly cloudy

29 °C

2021/09/29

Mặt trời mọc: 05:44

Mặt trời lặn: 17:43

Bình thường

31 °C