Thời tiết Lạng Sơn

2021/05/16

Mặt trời mọc: 05:13

Mặt trời lặn: 18:25

Light rain showers

26 °C

2021/05/17

Mặt trời mọc: 05:13

Mặt trời lặn: 18:26

Rain showers

29 °C

2021/05/18

Mặt trời mọc: 05:13

Mặt trời lặn: 18:26

Partly cloudy

29 °C

2021/05/19

Mặt trời mọc: 05:12

Mặt trời lặn: 18:27

Partly cloudy

32 °C