Thời tiết Lạng Sơn

2021/04/23

Mặt trời mọc: 05:27

Mặt trời lặn: 18:16

Partly cloudy

26 °C

2021/04/24

Mặt trời mọc: 05:26

Mặt trời lặn: 18:16

Light rain showers

29 °C

2021/04/25

Mặt trời mọc: 05:25

Mặt trời lặn: 18:16

Heavy rain

24 °C

2021/04/26

Mặt trời mọc: 05:25

Mặt trời lặn: 18:17

Light rain

21 °C