Thời tiết Lạng Sơn

2020/09/29

Mặt trời mọc: 05:44

Mặt trời lặn: 17:43

Partly cloudy

24 °C

2020/09/30

Mặt trời mọc: 05:44

Mặt trời lặn: 17:42

Rain showers

29 °C

2020/10/01

Mặt trời mọc: 05:44

Mặt trời lặn: 17:41

Rain showers

29 °C

2020/10/02

Mặt trời mọc: 05:45

Mặt trời lặn: 17:40

Rain

28 °C