Thời tiết Lạng Sơn

2021/01/28

Mặt trời mọc: 06:32

Mặt trời lặn: 17:40

Cloudy

15 °C

2021/01/29

Mặt trời mọc: 06:32

Mặt trời lặn: 17:40

Partly cloudy

19 °C

2021/01/30

Mặt trời mọc: 06:32

Mặt trời lặn: 17:41

Partly cloudy

20 °C

2021/01/31

Mặt trời mọc: 06:31

Mặt trời lặn: 17:42

Partly cloudy

21 °C